Discussion:
Nederland en Nazi Duitsland, wie ziet de overeenkomst ? Wetteloosheid.
(te oud om op te antwoorden)
joshb
2014-05-06 10:51:21 UTC
Permalink
Wie weet nog wat dit was ? *)

Artikel 2
Wetgeving waartoe door de Rijksregering is besloten, kunnen afwijken
van de Grondwet, ...

Article 2
Die von der Reichsregierung beschlossenen Reichsgesetze können von der
Reichsverfassung abweichen, ...

Article 2
Laws enacted by the government of the Reich may deviate from the
constitution, ...


--------------------------------------------------------------------

Nederlandse Grondwet (van na de coup van Kok in 2002):

91 lid 3
Indien een verdrag bepalingen bevat welke afwijken van de Grondwet
dan wel tot zodanig afwijken noodzaken, kunnen de kamers de
goedkeuring alleen verlenen met ten minste twee derden van het
aantal uitgebrachte stemmen.

Commentaar:
Dus ... zo'n verdrag mag ingestemd
worden, maar wordt pas geldig als
de grondwet is aangepast ? Dat zou
immers logisch zijn (tot op zekere
hoogte, persoonlijk vind ik dat al
en verkeerde gang van zaken, want de
geachte Staten Generaal mag niet
buiten de Grondwet om gaan, of die
schijn wekken, en ook op die manier
een debat over een Grondwetswijziging
op voorhand verzwaren met verdragen
die dan automatisch van kracht worden.)

93.
Bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke
organisaties, die naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden,
hebben verbindende kracht nadat zij zijn bekendgemaakt.

Maar nee dus ... het verdrag - een
aangenomen verdragtekst kan met
recht 'een Verdrag' genoemd worden -
is al direct geldig na publicatie !
Is er een speciale provisie voor een
verdrag dat de Grondwet breekt ? Nee.
Sterker nog ...

94.
Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden
geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met
een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten
van volkenrechtelijke organisaties.

--------------------------------------------------------------------

Conclusie: Wij zijn geen Staat onder geratificeerd volksrecht meer
(een geratificeerde Grondwet). Want de geachte Staten Generaal mag
besluiten wat het wil, via de Verdragstruk, ook al druist het tegen
de Grondwet in. Mensen, let op: ze zijn losgebroken.

Merk op dat daar de
truk niet eindigt, want in Verdragen kunnen verdere bepalingen
staan die onze Grondwet omver werpt. Voorbeeld van een hypothetische
bepaling: De meerderheid van de regering van een van de verdragspartners
in dit Verdrag, mag besluiten nemen die afwijken van de Grondwet
dan wel tot zodanig afwijken noodzaken. Maar het kan nog erger: Het
regeringshoofd mag zus mag zo. Dan breken ze dingen nog verder af diep
in de holen en gaten van die verdragen (de kleine letterjes).

Wie leest al die verdragen door ? Ik niet, het is gewoon teveel
onleesbaar gezever van de advocatuur. Dat is nou precies waarom
we een heldere Grondwet hebben (hadden), om het machtsvolk daarmee
in toom te houden: heldere korte begrijpelijke en goede wetten.

---------------------------------------------------------------------

Nog even doorlezen en we komen op deze verschrikking uit:

97 lid 1
Ten behoeve van de verdediging en ter bescherming van de belangen
van het Koninkrijk, alsmede ten behoeve van de handhaving en de
bevordering van de internationale rechtsorde, is er een krijgsmacht.

Commentaar:
We hebben een leger, om de
"internationale rechtsorde" te
bevorderen ?! Om bezettingen uit
te voeren in verre landen, en daar
de wet van de internationale EU en
VN klieken (het Grote Geld) af te
dwingen ? In een simpel woord:
dit is hoog verraad.

---------------------------------------------------------------------

Ze zijn losgebroken, zegt het voort. Je weet hoe het gaat, dit is pas
het begin. Eis herstel. Zeg niet: "het zal wel loslopen, het zal onze
tijd wel duren." Zadel je kinderen niet op met deze wettelozen aan de
macht. Zadel je eigen oude dag als je er niets meer aan kunt doen, er
niet mee op. Zadel je geweten er niet mee op, als je er niet meer bent,
dat je het juiste het nagelaten, en de andere kant uit keek toen je
volk je nodig had om in de bres van de rechtvaardigheid te springen.

Ik eis herstel van de grondwet, en een parlementaire enquete en/of
rechtzaak tegen deze coup plegers. Het moet tot op de bodem worden
uitgezocht, welke klieken hier verantwoordelijk voor zijn, wat zij
ermee beoogden, en wie de meelopers waren (die we dus nooit meer met
welke Staatsmacht dan ook kunnen vertrouwen).

*

Is dit relevant in nl.regio.groningen ? Het is overal relevant. Het
zootje ongeregeld in de Randstad gooit hun eigen Grondwettelijkheid
op de schroothoop. Dat betekend uiteindelijk dat zij geen mandaat
meer hebben om ons te regeren, wat mij betreft, want ze zijn
losgeslagen uit de ketenen die het volk de Regering oplegt: de
Grondwet. Vanuit die Grondwet en daaraan onderhevig ontstaat de
Staatsmacht. Het losbreken uit die Grondwet, op officiele wijze
geratificeerd, betekend dan ook het einde van het Mandaat dat
uit die Grondwet voortvloeid. Wat mij betreft zijn zij dus geen
wettelijke Regering meer, maar een de-facto overgangsregering totdat
dit probleem is hersteld - desnoods met een regionaal uitbreken in
een nieuwe Grondwettelijke ordening waar de Wet wel het hoogste is.

Verder zal ik het buiten nl.regio.groningen houden, maar het is
een ernstige zaak. Typerend voor een land in verval, denken de
meeste mensen alleen maar aan hun dagelijkse lolletjes, terwijl alles
wat die lolletjes mogelijk maakte - orde en recht - om hun heen
wordt afgebroken.

*) De wet waarmee Hitler zich de macht toekende, zonder door de
Grondwet in toom gehouden te worden (Gesetz zur Behebung der
Not von Volk und Reich. 23 Maart 1933). Merk overigens op dat
in de VS de Rechtstaat ook volkomen wordt ontmanteld, lees dit:
http://www.truth-out.org/opinion/item/23486-chris-hedges-capitalism-not-government-is-the-problem
Deze dingen zijn geen toeval, het gebeurd overal in de westerse
wereld. Dat bewijst ook wat hier achter zit en hoe ver het gaat,
hoe serieus het probleem is.

"We dachten dat zal hier nooit gebeuren" ? "Wir haben en nicht gewusst" ?
Ga je dat je kleinkinderen vertelen, als je een smoes zoekt voor
je lamlendigheid terwijl je was verteld wat er gebeurde ? Juist
door die houding van "het kan niet, het zal niet" gebeurd het.
Desalnietemin heb ik de hoop dat als het te erg wordt hier in de
praktijk met wanbestuur en groot corruptie, er een revolutie uit-
breekt voordat het te erg wordt. Begin daar dus alvast maar wat mee,
door erover na te denken!
--
law4.org
Ronald van Voren
2014-05-06 12:48:52 UTC
Permalink
On 06 May 2014 10:51:21 GMT, joshb <***@localhost.localdomain> wrote:
~~
Post by joshb
"We dachten dat zal hier nooit gebeuren" ? "Wir haben en nicht gewusst" ?
Ga je dat je kleinkinderen vertelen, als je een smoes zoekt voor
je lamlendigheid terwijl je was verteld wat er gebeurde ? Juist
door die houding van "het kan niet, het zal niet" gebeurd het.
Desalnietemin heb ik de hoop dat als het te erg wordt hier in de
praktijk met wanbestuur en groot corruptie, er een revolutie uit-
breekt voordat het te erg wordt. Begin daar dus alvast maar wat mee,
door erover na te denken!
De europese harmonisatie (economische gelijkschakeling van de lidstaten)
is het doelbewust verarmen (verelendung,austerty) van de bevolking door
het graaiende schorem in de financiele sector en de corrupte politici
die daar aan mee werken.
Als burger heb je niets aan de EU. Dat is alleen bedoeld voor banken,
grote bedrijven en politici die door willen naar een beter betaalde
baan.
--
http://afluisterland.nl/ronald/
Steun Ronald van Voren met Bitcoins!
Bitcoin:16Nyu4jehjNPgMQ4cn16vgrubALYKD1NaU
Jack TR
2014-05-06 13:00:02 UTC
Permalink
Post by Ronald van Voren
~~
Post by joshb
"We dachten dat zal hier nooit gebeuren" ? "Wir haben en nicht gewusst" ?
--
http://afluisterland.nl/ronald/
Steun Ronald van Voren met Bitcoins!
Ronald, jij moet toch langzamerhand multi-miljonair zijn, en dat zonder
w*rken.
Chapeau!
Ben Doedens
2014-05-06 18:30:17 UTC
Permalink
wrote: ~~
Post by joshb
"We dachten dat zal hier nooit gebeuren" ? "Wir haben en nicht
gewusst" ? Ga je dat je kleinkinderen vertelen, als je een smoes
zoekt voor je lamlendigheid terwijl je was verteld wat er gebeurde
? Juist door die houding van "het kan niet, het zal niet" gebeurd
het. Desalnietemin heb ik de hoop dat als het te erg wordt hier in
de praktijk met wanbestuur en groot corruptie, er een revolutie
uit- breekt voordat het te erg wordt. Begin daar dus alvast maar
wat mee, door erover na te denken!
De europese harmonisatie (economische gelijkschakeling van de
lidstaten) is het doelbewust verarmen (verelendung,austerty) van de
bevolking door het graaiende schorem in de financiele sector en de
corrupte politici die daar aan mee werken.
Als burger heb je niets aan de EU. Dat is alleen bedoeld voor banken,
grote bedrijven en politici die door willen naar een beter betaalde
baan.
Het enige voordeel van de Euro is dat ik bij de oosterburen in de winkel
niet steeds hoef om te rekenen van D-mark naar Gulden om te kijken of het
voordeliger is om het daar mee te nemen. En soms is het voordeel erg groot.
Dankzij de Europese "gelijkschakeling"
Euro 95. NL: 1,70 D: 1.54 (E10 1,49)
Pepsi Max 1 1/2 l. NL 1,68 D 0,99 (soms 0,66)
Alcoholhoudend dranken: Vele Euro's voordeel.
Rookartikelen: Vele Euro's voordeel
En verder hebben bedrijven als Combi, Famila en Real vaak dingen die je hier
in Nederlandse supermarkte niet vindt. Duitse Frikadellen b.v.
Onvergelijkbaar met Nederlandse frikandellen. Die halen de NL bewoners in de
Duitse grensstreek dan ook bij de super in Nieuweschans.
--
Met Vriendelijke Groeten,
Ben Doedens
Jan
2014-05-11 15:09:57 UTC
Permalink
Het enige voordeel van de Euro is dat ik bij de oosterburen in de winkel
niet steeds hoef om te rekenen van D-mark naar Gulden om te kijken of het
voordeliger is om het daar mee te nemen. En soms is het voordeel erg groot.
Dankzij de Europese "gelijkschakeling"
Euro 95. NL: 1,70 D: 1.54 (E10 1,49)
Pepsi Max 1 1/2 l. NL 1,68 D 0,99 (soms 0,66)
Alcoholhoudend dranken: Vele Euro's voordeel.
Rookartikelen: Vele Euro's voordeel
En verder hebben bedrijven als Combi, Famila en Real vaak dingen die je hier
in Nederlandse supermarkte niet vindt. Duitse Frikadellen b.v.
Onvergelijkbaar met Nederlandse frikandellen. Die halen de NL bewoners in de
Duitse grensstreek dan ook bij de super in Nieuweschans.
--
Met Vriendelijke Groeten,
Ben Doedens


Beste ben Doedens,

Het is alsof ik dit heb geschreven. Ondanks dat ik in de stad Groningen woon
ga ik bijna elke week over de grens onze boodschappen doen. Onze auto rijd
op gas en dus kan het voor ons wel uit. Jammer genoeg rookt mijn vrouw en
onze zoon noch, maar dan verdien je op een slof sigaretten minimaal 8 euro.
En je vergeet nog, dat je in Duitsland nog goedkoop uit eten kunt gaan. Ik
heb een aantal restaurants in Leer vergeleken met de stad Groningen. En dan
constateer ik, dat ik in Duitsland gemiddeld 30% goedkoper uit ben. Heb
laatst een dankjewel willen zeggen aan mijn buren die ons met het inrichten
van onze tuin geweldig hebben geholpen. Met 14 man naar Bunde en bij de
Joegoslaaf aan de lange tafel, ongelofelijk veel vlees en aardappelen, rijst
en patat. En daarbij een saladebuffet zoveel als je nodig had. Met drank was
ik inclusief 5 euro tip 225 euro kwijt. En bij het verlaten van het
restaurant kreeg iedereen die zin had nog een aperitief van de zaak.

Jan Brugge
---
Dit e-mailbericht bevat geen virussen en malware omdat avast! Antivirus-bescherming actief is.
http://www.avast.com
God
2014-05-12 08:12:23 UTC
Permalink
Met 14 man naar Bunde en bij de Joegoslaaf aan de lange tafel,
ongelofelijk veel vlees en aardappelen, rijst en patat.
Je lijkt wel een varken man... Wel eens afgevraagd waarom de
zorgkosten maar blijven stijgen?
Met drank was ik inclusief 5 euro tip 225 euro kwijt.
Met 14 man uit eten gaan en dan 5 euro fooi geven, wat een
armoedigheid..
Barokino
2014-05-12 19:19:03 UTC
Permalink
Post by God
Met 14 man naar Bunde en bij de Joegoslaaf aan de lange tafel,
ongelofelijk veel vlees en aardappelen, rijst en patat.
Je lijkt wel een varken man... Wel eens afgevraagd waarom de
zorgkosten maar blijven stijgen?
Door alle Linkse troetels die gratis zorg krijgen?
Post by God
Met drank was ik inclusief 5 euro tip 225 euro kwijt.
Met 14 man uit eten gaan en dan 5 euro fooi geven, wat een
armoedigheid..
Ben Doedens
2014-05-12 22:00:57 UTC
Permalink
Post by Barokino
Post by God
Met 14 man naar Bunde en bij de Joegoslaaf aan de lange tafel,
ongelofelijk veel vlees en aardappelen, rijst en patat.
Je lijkt wel een varken man... Wel eens afgevraagd waarom de
zorgkosten maar blijven stijgen?
Door alle Linkse troetels die gratis zorg krijgen?
Nee. Door al die rechtse graaiers die de eerste grote happen uit de ruif
nemen, zich altijd zelf forse bonussen en salarisverhogingen geven omdat ze
denken dat ze God zijn in zorgland. De verzekeringsbedrijven maken miljarden
winst, laten geld dat voor de zorg bestemd is gewoon op de bank liggen of
verdienen er elders geld mee, maar besteden het niet aan de zorg. En dit
rechtse kabinet is nu bezig de zorg gewoon af te schaffen. Het klootjesvolk
krijgt niks, de werkbijen mogen thuis blijven en de grote graaiers vinden
met hun dikke vette vertrekpremie wel een ander bedrijf dat ze ten koste van
de werknemers leeg kunnen zuigen. Zelfs ACCOUNTANTS van een Koninklijke
belazeren de kluit al.

;-(
--
Met Vriendelijke Groeten,
Ben Doedens
Pasq
2014-05-13 05:57:20 UTC
Permalink
["Followup-To:" header set to nl.regio.groningen.]
Post by Ben Doedens
Nee. Door al die rechtse graaiers die de eerste grote happen uit de ruif
nemen, zich altijd zelf forse bonussen en salarisverhogingen geven omdat ze
denken dat ze God zijn in zorgland. De verzekeringsbedrijven maken miljarden
winst, laten geld dat voor de zorg bestemd is gewoon op de bank liggen of
verdienen er elders geld mee, maar besteden het niet aan de zorg. En dit
rechtse kabinet is nu bezig de zorg gewoon af te schaffen. Het klootjesvolk
krijgt niks, de werkbijen mogen thuis blijven en de grote graaiers vinden
met hun dikke vette vertrekpremie wel een ander bedrijf dat ze ten koste van
de werknemers leeg kunnen zuigen. Zelfs ACCOUNTANTS van een Koninklijke
belazeren de kluit al.
Amen!
We hebben jarenlang het ziekenfonds gehad...
Toen kon het wel. Tegenwoordig leven we in een afbraakmaatschappij..
Alles moet aan gort worden geholpen, en vervolgens wordt er tegen de
mensen gezegd:"Zorg maar dat je zelf je broek op kunt houden"...
--
Groet,

Pasq
joshb
2014-05-13 06:39:08 UTC
Permalink
Post by Pasq
Post by Ben Doedens
Nee. Door al die rechtse graaiers die de eerste grote happen uit de ruif
nemen, zich altijd zelf forse bonussen en salarisverhogingen geven omdat ze
denken dat ze God zijn in zorgland. De verzekeringsbedrijven maken miljarden
winst, laten geld dat voor de zorg bestemd is gewoon op de bank liggen of
verdienen er elders geld mee, maar besteden het niet aan de zorg. En dit
rechtse kabinet is nu bezig de zorg gewoon af te schaffen. Het klootjesvolk
krijgt niks, de werkbijen mogen thuis blijven en de grote graaiers vinden
met hun dikke vette vertrekpremie wel een ander bedrijf dat ze ten koste van
de werknemers leeg kunnen zuigen. Zelfs ACCOUNTANTS van een Koninklijke
belazeren de kluit al.
Amen!
We hebben jarenlang het ziekenfonds gehad...
Toen kon het wel. Tegenwoordig leven we in een afbraakmaatschappij..
Alles moet aan gort worden geholpen, en vervolgens wordt er tegen de
mensen gezegd:"Zorg maar dat je zelf je broek op kunt houden"...
Inderdaad, maar met klagen alleen komen we er niet. De vraag is:
a) Wat gaat er fout, waarom gaat het fout, hoe kan het anders.
b) Hoe gaan wij dat doen.

Wat gaat er fout ? Punt 1 valt mij op dat er mensen zijn die keihard
werken maar daar bitter weinig voor krijgen, terwijl er aan de andere
kant mannen in dure pakken lopen die relatief weinig doen maar zelfs
als zij een 80 urige werkweek draaien nog een schandalig hoog uurloon
verdienen. Dit lijkt me wel 1 van de grootste problemen in de maat-
schappij. Waarom is dat zo: het is een kwestie van macht. De eigenaars
van de grotere bedrijven hebben, met hun financiers, de primaire
macht over het geld dat door dat bedrijf als geheel (!) wordt verdiend
(door te werken). Wie macht heeft, kan geld naar zich toe trekken met
die macht.

Maar hoe zit het dan met de vrijhandelsmaatschappij, kan niet iedereen
gewoon een bedrijf starten en dus zo zelf zijn geld verdienen ? Dat
is zo, het probleem is echter dat hier een grote drempel op zit en dat
zijn 1. de starterskosten en 2. de moordende concurrentie door
dictatoriale bedrijven die hun werknemers uitbuiten, en 3. een volk
dat elk dubbeltje om wil draaien en in de regel voor het goedkoopste
gaat (alhoewel hier gelukkig enige verbetering in lijkt te zitten:
eerlijke handel). 4. De loodzware lasten die de Staat oplegt aan
het klein bedrijf, omdat ze (net zoals de mafia dat trouwens ook doet)
van elke actie die er is een percentage willen, en van het bedrijf
eisen dat ze dat allemaal zelf maar weer bijhouden (toegevoegde waarde
belastingen, en winst belastingen.) Je kan dus niet zomaar even een
bezem kopen, en je als schoonmaker in de buurt omhoog werken. Je moet
allerlei boekhouding weer gaan bijhouden, alsof je een werknemer van
de overheid bent. Je kan niet zomaar even naar de winkel voor wat
kippengaas en voor 100,- euro heb jij je eerste 2 kippen en ben je
een beginnende eieren boer. Die grond moet je eerst kopen.

Dus dan ga je naar de bank, maar die wil een plan zien waar zij
uiteindelijk ook rijk van worden. Hoe wordt je rijk ? Door anderen
uit te buiten, natuurlijk. Dus dat bedrijfsplan zal voor veel banken
moeten inhouden dat de factor arbeid zo min mogelijk te zeggen heeft,
en dat de bedrijfsbaas liefst enige ... laten we zeggen macho trekken
heeft ... en het recht hier en daar zal buigen om maar zo snel mogelijk
die boot te kunnen kopen. Zo'n bedrijf, waar winst maximaal naar de
eigenaar gaat, die zal waarschijnlijk meer winst vrij kunnen maken
om de kapitaal kosten aan de bank te betalen. Hier komt nog bij dat
een bedrijf dat zijn werknemers uitbuit, financieel diepere reserves
zal hebben en dus zekerder is in het voortbestaan (ten koste van de
factor arbeid, die mogen oprotten met een trap onder de kont, als het
zo uitkomt, dus; zoals dat uiteindelijk vaak gaat, tot grote schok
van die arbeid die blijkbaar niet door had dat hij al die tijd gewoon
een werkezeltje was; braaf en lief zolang het goed is voor de winst,
maar ook geen moment langer.)

Waar lijkt dit op ? Het lijkt op het verschil tussen een dictatoriaal
land, en een democratisch land. Een bedrijf is immers een soort mini-
maatschappij. Hoe los je dat dan op ? De oplossing ligt dus voor de
hand. Kunnen we dat zelf niet, met de vrijheden van de markt ? Ja dat
kan. Helaas wordt het niet genoeg gedaan. Maar om te zeggen dat het
oprichten van democratische bedrijven makkelijk is, gaat ook te ver.
Het is niet makkelijk, zeker niet in een economie die wordt gedomineerd
door het grootkapitaal, etc etc.

Wat nu: wat mij betreft moet de wetgever ingrijpen (de wetgever, dat
is het volk uiteindelijk zelf). Over 3 lijnen kan de zaak worden aan-
gepakt: De bedrijfsmacht zelf, dat kan per wet democratisch worden
afgedwongen voor het midden en grootbedrijf. Dan is er de financiele
laag, dat is een lastige maar er zijn wetten nodig tegen de concentratie
van geld bijvoorbeeld. Investeren is namelijk niet essentieel in een
economie, dat is een fabeltje voor de korte termijn politici die zelf
door die overdreven investeringssector een economie zulke schade laten
toebrengen dat er uiteindelijk op de soms rokende puinhopen van de crisis
snel zwaar geïnvesteerd moet worden om weer iets op te bouwen. Echter
een gezonde economie kan beter langzaam groeien op basis van aanbod
en werk, dan handel en concurrentie, dan sparen en groeien ... en dan
is het gewoon een kwestie van leven en stabiliteit waarin het investerings-
kapitaal juist eerder een bedreiging is omdat het tot destructie van
bedrijven leidt en tot instabiliteit. En dan is er nog de 3rde kwestie:
grond en de natuurlijke hulpbronnen. Ooit heeft dit volk bedacht, maar
wellicht is dat idee ook door de Romeinen hier zo opgedrongen, dat je
grond kan kopen en tot in oneindige hoeveelheden als persoon bezitten
alsof je een soort potentaat bent, een kleine tiran. Grond is een
gegeven en noodzaak voor het leven van eenieder. Het was er al voordat
er hier een mens was, we zijn allemaal afstammelingen van iedereen
die leefde (en overlevende kinderen heeft) die toen leefde, die het
toen veroverden en bewerkten. Bovendien: de grond is er gratis en voor
niets, en het meest logische dat je als stam kunt doen als je ergens
komt is iedereen een plek te geven waar die zijn leven kan opbouwen.
Nee, niet op hypotheek, dat soort verzinselen, daar wisten zij nog niets
van. Bij wie op hypotheek ? Wie heeft de grond gemaakt ? Geen mens
heeft dat gedaan (de plek bedoel ik, even los van enige relatief
marginale grondverbeteringsacties; zelfs als die plek op de zeebodem
ligt, is die plek op zich een gegeven; bedenk ook dat het droogmalen
van polders etc, een kwestie van de publieke algemene sector is - en
zou moeten zijn, betaald door de algemene belastingen, en dus is de
gewonnen grond ook van eenieder.)

Dan heb je ineens geen startkosten meer, kunnen bedrijfsbazen je
niet meer zo erg uitbuiten, ook omdat je zelf meer opties hebt om
geld te verdienen. Dan accepteer je niet zomaar elk arbeidscontract
meer, maar denk je op een gegeven moment: zak er maar in, ik ga zelf
wel wat doen met mijn grond (of andere natuur gebruiksrechten die
je als geboorterecht hebt en moet opeisen.) Heb je dan wat opgebouwd,
dan ben je ook relatief veilig omdat er geen machtige banken meer
zijn die jou op een slechte dag wel even uit je economische plek
komen wippen omdat ze de 1 of andere grote keten daar "in de markt
gaan zetten," met uitbuit lonen en dus lagere prijzen; of dat tijdelijk
zo organiseren totdat ze jou kapot hebben.

Zo gaan we dat dus doen in de toekomst. Elke zware crisis in het
kapitalisme die zal komen, zal de neiging hebben de steun voor dit
soort van een economie te laten groeien. Ten tweede hebben extreem
zware crisis en oorlogsverwoesting, alsook revolutie, een natuurlijk
effect naar dit soort van een economie, omdat dan de grond weer
relatief braak ligt - het eigendom is onzeker - de facade van de
hierarchie is weggevallen, en de munteenheid is mogelijk verdwenen
en daarmee de macht van het grootkapitaal. Er moet dan toch gewerkt
worden, dus mensen moeten weer iets met de natuur doen, en zullen
dat ook zelf gaan doen uit eigen initiatief, door gewoon grond te
pakken (althands, de intelligenteren zullen dat doen, want er zal
wat te eten moeten komen, dat gaat niet vanzelf althands niet in
de nodige hoeveelheden.) Er is dus niet veel nodig om zo'n situatie
dan ook eens een keer om te zetten in een stabiel systeem, in plaats
van weer alles in de vrije markt te gooien waar je - zo blijkt elke
keer weer - uiteindelijk een rijke bovenlaag, een verarmende onder-
laag hebt, en dan een strijd door die rijke bovenlaag om een twee-
deling in de maatschappij te laten ontstaan en zelf de Plutocraten
te worden; van daaruit is het dan een kleine stap naar de Staatsdictatuur.
Die zorgt dan weer voor de nodige oorlogen en crises, en dan is de
cyclus weer rond. Misschien toch handig om eens een keer te gaan
nadenken over hoe het misschien toch iets anders kan ... Zo moeilijk
is het toch ook weer niet. Het ligt eigenlijk allemaal nogal voor
de hand.

Blijft over de kwestie over hoe we dit gaan uitvoeren.
--

Ben Doedens
2014-05-12 22:54:02 UTC
Permalink
Post by Barokino
Post by God
Met 14 man naar Bunde en bij de Joegoslaaf aan de lange tafel,
ongelofelijk veel vlees en aardappelen, rijst en patat.
Je lijkt wel een varken man... Wel eens afgevraagd waarom de
zorgkosten maar blijven stijgen?
Door alle Linkse troetels die gratis zorg krijgen?
Nee. Door al die rechtse graaiers die de eerste grote happen uit de ruif
nemen, zich altijd zelf forse bonussen en salarisverhogingen geven omdat ze
denken dat ze God zijn in zorgland. De verzekeringsbedrijven maken miljarden
winst, laten geld dat voor de zorg bestemd is gewoon op de bank liggen of
verdienen er elders geld mee, maar besteden het niet aan de zorg. En dit
rechtse kabinet is nu bezig de zorg gewoon af te schaffen. Het klootjesvolk
krijgt niks, de werkbijen mogen thuis blijven en de grote graaiers vinden
met hun dikke vette vertrekpremie wel een ander bedrijf dat ze ten koste van
de werknemers leeg kunnen zuigen. Zelfs ACCOUNTANTS van KPMG belazeren de
kluit al.
http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/kpmg-baas-van-breukelen-stapt-op
http://nl.wikipedia.org/wiki/KPMG--
Met Vriendelijke Groeten,
Ben Doedens


begin 666 cry.gif
M1TE&.#EA#P`/`*$``````+V]O8RM_P#__R'_"TY%5%-#05!%,BXP`P$````A
M^00!```!`"P`````#P`/```"-XP-F<>1`N%B0,8JP,'X2I1%8J5UCV2FERH,
M;N0.*"2+]HDJHV.-LA:HV78#WE!2W'10#:6B40``(?D$`0```0`L``````\`
M#P```C:,#9G'D0+A8D#&*L#!^$J416*E=8]DII<*#:+@HO!+/[%RNJ4U?@[]
MTH" &<,`T4$U-CC&H ``(?D$`0```0`L``````\`#P```CB,#9G'D0+A8D#&
M*L#!^$J416*E=8]DII<J#(/8OEDEPV,W*Z-CC=!@J-DD0-XPTSBM#D6$0L,H
M```A^00!```!`"P`````#P`/```"-XP-F<>1`N%B0,8JP,'X2I1%8J5UCV2F
MERH,;32XJ"S"Z*ATF6.-K3;0U3Z@(7$CG#0<N<,@4 ``(?Z)5&AI<R!A;FEM
M871E9"!'***@9FEL92!W87,@8V]N<W1R=6-T960@=7-I;F<@***@1TE&
M($%N:6UA=&]R(%1R:6%L(%9E<G-I;VXL('9I<VET('5S(&%T(&AT=' Z+R]W
M=W<N=6QE860N8V]M('1O(&9I;F0@;W5T(&UO<F4N`5534U!#350`(?\+4$E!
M3EE'248R+C!*0V]P>2!O9B!);6%G90%#;W!Y(&]F($EM86=E`4-O<'D@;V8@
H26UA9V4!0V]P>2!O9B!);6%G90%097)S;VYA;"!#;VUM96YT`0``.P``
`
end
Jack TR
2014-05-12 11:10:42 UTC
Permalink
Post by Ben Doedens
Het enige voordeel van de Euro is dat ik bij de oosterburen in de winkel
niet steeds hoef om te rekenen van D-mark naar Gulden om te kijken of het
voordeliger is om het daar mee te nemen.
Onzin. Alles is goedkoper, je hoeft niets te vergelijken.
Ben Doedens
2014-05-12 13:12:54 UTC
Permalink
Post by Jack TR
Post by Ben Doedens
Het enige voordeel van de Euro is dat ik bij de oosterburen in de
winkel niet steeds hoef om te rekenen van D-mark naar Gulden om te
kijken of het voordeliger is om het daar mee te nemen.
Onzin. Alles is goedkoper, je hoeft niets te vergelijken.
De aardbeien waren bij onze boerenwinkel goedkoper dan bij Combi in Bunde.
Koffie is in Dl sowieso duurder vanwege de extra belasting op koffie bij de
oosterburen, al is het verschil niet zoveel meer als vroeger. Pakken koffie
waren in die tijd in Duitsland dubbel zo duur als hier.
Ik herinner me de dagelijkse goederentrein uit Leer met minimaal machinist,
stoker (stoomloc) en twee conducteurs (Zugbegleiter) aan personeel. De loc
was altijd van de Baureihe 50Kab, serie 50 met Kabinentender, d.w.z. op de
tender was een cabine voor de Zugbegleiter gebouwd. Bij binnenkomst in
Nieuweschans doken meestal direct 3 man de toen nog aanwezige
stationsrestauratie in. Ze kwamen daar met ladingen tabak en sigaretten EN
pakken koffie weer uit. Ondertussen gaf één van de Zugbegleiter de
vrachtbrieven aan de NS douane-agent. Deze NS beambte had de bevoegdjheid de
papierwinkel rond in- en uitgaand goederenverkeer bij de douane af te
handelen. Vrij verkeer van goederen bestond toen alleen nog maar voor kolen
en staal in het kader van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
(EGKS), de voorloper van de EU. Personencontrole door de Kon. Marechaussee
en de Bundesgrenzschutz geschiiedde in de reizigerstreinen tussen
Nieuweschans en Leer waar, net als nu, alleen in Weener werd gestopt.
Als de loc gereed stond voor de terugreis met de goederentrein uit Onnen kon
ook de machinist zijn inkopen doen. Af en toe reisde Duits douanepersoneel
mee, die ongeacht hun Amt, precies hetzelfde deden als het treinpersoneel.
De restaurateur liep bij de dagelijkse twee doorgaande treinen
Groningen-Bremen v.v. ook met bekers koffie langs de trein, zoals b.v.
destijds ook in Meppel en Driebergen-Zeist.
--
Met Vriendelijke Groeten,
Ben Doedens
(ik heb tussen sep 1961 en apr 1963 in dienst van NS veel op het station
Nsch gewerkt.)
Opa.parachuut
2014-05-12 15:42:52 UTC
Permalink
Post by joshb
Ik eis herstel van de grondwet, en een parlementaire enquete en/of
rechtzaak tegen deze coup plegers. Het moet tot op de bodem worden
uitgezocht, welke klieken hier verantwoordelijk voor zijn, wat zij
ermee beoogden, en wie de meelopers waren (die we dus nooit meer met
welke Staatsmacht dan ook kunnen vertrouwen).
"We dachten dat zal hier nooit gebeuren" ? "Wir haben en nicht gewusst" ?
Ga je dat je kleinkinderen vertelen, als je een smoes zoekt voor
je lamlendigheid terwijl je was verteld wat er gebeurde ? Juist
door die houding van "het kan niet, het zal niet" gebeurd het.
Desalnietemin heb ik de hoop dat als het te erg wordt hier in de
praktijk met wanbestuur en groot corruptie, er een revolutie uit-
breekt voordat het te erg wordt. Begin daar dus alvast maar wat mee,
door erover na te denken!
We houden van Zwarte Piet.
Of niet?
Deze heet Kwame Ogonno uit Somalië.Wir haben es nicht wissen wollen! Stelletje lamzakken.

R

R
Loading...